Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung K98 (2020 -2021) với công tác nghiên cứu thực tế tại tỉnh Tuyên Quang

22/10/2021

  • lượt xem: 30

Thực hiện Quyết định số 209-QĐ/TCT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh về việc thành lập đoàn nghiên cứu thực tế, Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung K98 (2020 -2021) thành phố Hưng Yên tại tỉnh Tuyên Quang gồm: Đồng chí Trần Sông Thương, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, giáo viên chủ nhiệm lớp; Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lê, Trưởng khoa Lý luận cơ sở; Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng khoa Lý luận cơ sở.