Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019

22/10/2021

  • lượt xem: 256

Thực hiện kế hoạch số 05-KH/TCT ngày 14/01/2019 của Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Văn Linh về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2019. Ngày 28/11/2019, Hội đồng khoa học trường tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Minh Trí - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học trường; các đồng chí là thành viên Hội đồng khoa học; cùng cán bộ, giảng viên các Khoa, Phòng Nhà trường.

Đồng chí Đỗ Minh Trí - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học trường phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi nghiệm thu, lần lượt từng đại diện của 08 nhóm nghiên cứu đã báo cáo tóm tắt đề tài trong đó đặc biệt nhấn mạnh các giải pháp, những đóng góp, ứng dụng mới của đề tài vào thực tiễn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Trí - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học trường đánh giá cao những kết quả đạt được của các đề tài như: phân tích đúng thực trạng cũng như thực tiễn áp dụng; các giải pháp đưa ra mang tính khả thi, phù hợp… tuy nhiên, đề tài cũng cần hoàn thiện về một số góp ý như: nhiều chỗ đánh máy còn in nghiêng chưa đúng quy định; bố cục nên hợp lý, cần cân đối các chương, các phần, cân đối lý luận - thực tiễn - giải pháp, đưa vào những số liệu, hình ảnh, biểu đồ,… để tạo trực quan sinh động và dẫn chứng thuyết phục.

Kết thúc nghiệm thu, Hội đồng đã chấm và đánh giá cả 08 đề tài đều đạt xuất sắc.

Phạm Tuấn Anh