Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

01/02/2023

  • lượt xem: 408

Sáng 01/02/2023, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023. Cuộc họp báo được kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35 Trung ương) chủ trì họp báo. Đồng chủ trì có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương…

Tại điểm cầu Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên, dự họp báo có đồng chí Đào Hồng Vận - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Minh Trí - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.

Phát biểu tại họp báo, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc thi đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; đồng thời góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các cơ quan báo chí tích cực lan toả cuộc thi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các bài viết cần bám sát thực tiễn, có tính phát hiện, không chỉ về nội dung mà còn phát hiện lực lượng, nhân tố để xây dựng mạng lưới bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Cuộc thi lần thứ 3 là sự tiếp nối thành công của Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trong 02 năm qua nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII./.

Phạm Tuấn Anh

Một số hình ảnh tại điểm cầu Trường chính trị Nguyễn Văn Linh: