Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh bế giảng lớp bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên và tương đương K46

28/11/2023

  • lượt xem: 83

Ngày 17/11, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Huyện ủy Tiên Lữ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên và tương đương K46 năm 2023.

Trao chứng chỉ cho các học viên

Trao chứng chỉ cho các học viên

Lớp chuyên viên K46 được khai giảng từ tháng 10/2023 với 62 học viên. Trong thời gian 1 tháng, các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị; tổng quan về hành chính Nhà nước; công vụ, công chức; đạo đức công vụ; thủ tục hành chính; tổng quan về quản lý tài chính, tài sản trong cơ quan Nhà nước; tổng quan quản lý Nhà nước theo ngành và lãnh thổ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong giai đoạn hiện nay; chính sách tôn giáo; kỹ năng xử lý thông tin; kỹ năng phân tích, giải quyết tình huống trong hành chính nhà nước; kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý Nhà nước; kỹ năng lập và quản lý hồ sơ; kỹ năng giao tiếp hành chính; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng quản lý thời gian; kỹ năng làm việc trong môi trường số…

Kết thúc khóa học, 62 học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ.

https://baohungyen.vn/truong-chinh-tri-nguyen-van-linh-be-giang-lop-boi-duong-chuong-trinh-ngach-chuyen-vien-va-tuong-duon-3167594.html