Trường chính trị Nguyễn Văn Linh làm việc với Vụ Các trường chính trị rà soát các tiêu chí đạt chuẩn mức 1

07/02/2024

  • lượt xem: 149

Chiều ngày 25/01/2024, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh làm việc với Vụ Các trường Chính trị, rà soát các tiêu chí đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

Tham dự Hội nghị có TS Cầm Thị Lai – Phó Vụ trưởng; TS Nguyễn Văn Viên – Phó Vụ trưởng và các đồng chí chuyên viên theo dõi, phụ trách các nội dung xây dựng trường chuẩn. Đại diện Trường Chính trị có đồng chí Lê Thị Hoa – Phó Hiệu trưởng và các đồng chí lãnh đạo Phòng QLĐT&NCKH, phòng TC, HC-TT,TL.

Theo Báo cáo số 81-BC/TCT ngày 23/01/2024 về Đánh giá kết quả triển khai xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1, tính đến tháng tháng 01/2024 Trường dự kiến có 49/55 tiêu chí đạt chuẩn (trong đó có 9 tiêu chí đang trong lộ trình thực hiện và tiến độ đảm bảo hoàn thành trong năm 2024). Các tiêu chí hiện nay Trường chưa đạt được chủ yếu về chất lượng đội ngũ cán bộ, về tỷ lệ giảng viên chính…

Trao đổi, thảo luận các vấn đề tại buổi làm việc, TS Cầm Thị Lai chúc mừng những kết quả Trường đạt được trong năm 2023 đặc biệt là các tiêu chí mà trường đã và đang thực hiện để xây dựng trường đạt chuẩn; đồng chí chia sẻ những kinh nghiệm, biện pháp để Trường thực hiện tốt trong thời gian tới.

Cũng tại buổi làm việc, thay mặt tập thể cán bộ, giảng viên Trường, đồng chí Lê Thị Hoa đã thể hiện quyết tâm xây dựng, thực hiện và hoàn thiện hồ sơ và các tiêu chí để đề nghị công nhận đạt chuẩn vào năm 2025. Để thực hiện mục tiêu đó, Trường đề nghị Vụ các trường Chính trị tham mưu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ý kiến với Tỉnh, tháo gỡ giúp Trường Chính Nguyễn Văn Linh trong việc thực hiện các tiêu chí về đội ngũ cán bộ và tiêu chí về tỷ lệ giảng viên chính theo quy định.

 

 

ThS Trần Thị Huyền – PTP TC, HC-TT,TL