Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn thanh niên cấp cơ sở tỉnh Hưng Yên năm 2022

25/11/2022

  • lượt xem: 272

Ngày 21/11, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn thanh niên cấp cơ sở tỉnh Hưng Yên năm 2022.

Dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có các đồng chí: Trương Duy Tuynh - Phó Hiệu trưởng; Vũ Hồng Luyến - Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên; cùng đông đủ 171 học viên của lớp.

Đồng chí Trương Duy Tuynh - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Trong 2 ngày 21 và 22/11, các học viên được thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022; học tập Nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027; chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Thông qua lớp bồi dưỡng đã góp phần nâng cao lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, giúp cán bộ Đoàn thanh niên cấp cơ sở vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. 

Phạm Tuấn Anh