Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức Hội nghị thống nhất kế hoạch, nội dung mở lớp Bồi dưỡng năm 2024

25/03/2024

  • lượt xem: 184

Thực hiện Kế hoạch số 249-KH/TU ngày 25/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 cho Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh,

Sáng ngày 14/3/2024, Ban Giám hiệu Trường Chính Nguyễn Văn Linh đã tổ chức Hội nghị thống nhất kế hoạch, nội dung mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở của các đoàn thể trong tỉnh.

Tham dự Hội nghị có đại biểu các đơn vị mở lớp có lãnh đạo của 7 đoàn thể: Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên, Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Thị Hoa, Phó Hiệu trưởng trường – Chủ trì Hội nghị.  

Sau khi nghe các nội dung ý kiến tham mưu của Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, phòng Tổ chức, hành chính – Thông tin, tư liệu về nội dung, chương trình, thời gian và địa điểm mở lớp, các đại biểu dự họp đã trao đổi, thảo luận và thống nhất về Kế hoạch mở lớp. Tại Hội nghị, các đồng chí đại biểu dự họp cũng trao đổi, góp ý về công tác phối hợp, về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng trong thời gian qua với Nhà trường.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Hoa – Phó Hiệu trưởng đã chốt lại các nội dung liên quan đến việc mở lớp Bồi dưỡng với từng đơn vị, đoàn thể, giao Phòng QLĐT&NCKH tham mưu các văn bản liên quan và Phòng T,HC-TT,TL chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất. Thay mặt Ban Giám hiệu, đồng chí đã cảm ơn, tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu và thể hiện mong muốn các đơn vị tiếp tục quan tâm, phối hợp trong công tác bồi dưỡng để Trường thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trần Thị Huyền