Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

22/10/2021

  • lượt xem: 533

Chi bộ khoa Lý luận cơ sở hiện có 10 đảng viên. Trong những năm qua, Chi bộ luôn tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác ở Chi bộ khoa đã được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi đảng viên, giảng viên.