Đoàn viên chi đoàn Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tích cực, chủ động gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với phong trào “sáng tạo trẻ”

22/10/2021

  • lượt xem: 405

Thanh niên là một lực lượng xã hội hùng hậu, giữ vị trí và vai trò hàng đầu trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đánh giá về vai trò của thanh niên, trong nhiều bài nói và bài viết của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luận giải một cách thuyết phục rằng: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên. Nói đến thanh niên là nói đến sức trẻ, sự dẻo dai, nhiệt tình, những người có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại. Sáng tạo là một trong những thế mạnh của thanh niên. Việc sáng tạo ra những giá trị mới, đột phá chính là nền tảng giúp đất nước thực hiện nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nhằm khẳng định vai trò của thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất, kinh doanh; đồng thời nâng cao nhận thức, tâm thế và phát huy vai trò của thanh niên trong nghiên cứu, ứng dụng, khai thác có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ 4, Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “Sáng tạo trẻ”. Thông qua phong trào này, đoàn viên thanh niên thêm gắn bó với công việc, phát huy mạnh mẽ khả năng sáng tạo, tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong lao động, học tập, nâng cao trình độ và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, từ đó khẳng định vai trò, năng lực của thanh niên làm tăng lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Với phương châm “mỗi đoàn viên, thanh niên là một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở Đoàn một vườn ươm sáng tạo”, những năm qua, phong trào “Sáng tạo trẻ” ở Chi đoàn trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Nhận thức được vai trò nhiệm vụ chính của mình là phải làm tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trong thời gian qua, sau khi Chi đoàn triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ”, đoàn viên Chi đoàn luôn chú trọng và chủ động gắn việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn với phong trào. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, hàng năm đoàn viên Chi đoàn trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đã tích cực nghiên cứu khoa học, thực hiện sáng kiến ki