Tọa đàm khoa học “Những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin đối với sự nghiệp Cách mạng vô sản thế giới”

28/04/2022

  • lượt xem: 173

Nhân kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.l.Lênin (22.4.1870-22.4.2022), ngày 19.4, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức tọa đàm khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Những cống hiến vĩ đại của V.l.Lênin đối với sự nghiệp Cách mạng vô sản thế giới”. Buổi tọa đàm được kết nối từ điểm cầu Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đến điểm cầu Trường Chính trị các tỉnh: Ninh Bình, Hà Nam, Hải Dương và Trường Chính trị Trường Chinh (tỉnh Nam Định).

Các đại biểu dự tọa đàm khoa học tại điểm cầu Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung phân tích, khẳng định, tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin đối với sự nghiệp Cách mạng vô sản thế giới: V.I. Lênin - Nhà lý luận và hoạt động thực tiễn, tấm gương mẫu mực về sự phê phán có tính nguyên tắc chống những kẻ phản động - khẳng định vai trò lịch sử của giai cấp công nhân với cuộc Cách mạng vô sản thế giới; đóng góp của V.l.Lênin với Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917; một số luận điểm cơ bản của V.l.Lênin về phát triển lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở một nước có trình độ phát triển kinh tế còn lạc hậu; vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin vào công tác dân vận ở nước ta; quan điểm của V.I.Lênin về nhà nước và việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay; nhiệm vụ của thanh niên trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng V.I.Lênin - nội dung và ý nghĩa thời đại; quan điểm của V.I.Lênin về đảng của giai cấp công nhân và sự vận dụng quan điểm đó vào xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam…

https://baohungyen.vn/chinh-tri/202204/toa-dam-khoa-hoc-nhung-cong-hien-vi-dai-cua-vilenin-doi-voi-su-nghiep-cach-mang-vo-san-the-gioi-7ce4561/