Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức đoàn nghiên cứu và học tập kinh nghiệm xây dựng trường chính trị chuẩn của tỉnh Nghệ An từ ngày 21/3 - 23/3/2023

19/04/2023

  • lượt xem: 695

Nhằm thực hiện tốt Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn và Quyết định số 423-QĐ/TU ngày 04/5/2022 của Tỉnh ủy Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đạt chuẩn giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030” và thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2023 “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2026,

Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức đoàn nghiên cứu và học tập kinh nghiệm xây dựng trường chính trị chuẩn của tỉnh Nghệ An từ ngày 21/3 - 23/3/2023.

Dự hội nghị nghiên cứu và học tập kinh nghiệm:

Phía Trường Chính trị tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu và toàn thể các đồng chí trưởng, phó các đơn vị khoa, phòng.

Phía Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trương Duy Tuynh - Phó Hiệu trưởng và các đồng chí là trưởng, phó các đơn vị khoa phòng, các đồng chí tham gia đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2023.

Tại hội nghị các đồng chí đã trao đổi tích cực, sôi nổi, trách nhiệm rất nhiều nội dung, những kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay liên quan đến kinh nghiệm xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn; trao đổi những kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã trong giai đoạn hiện nay.

Phạm Thị Thu Hương