Tin tức nội bộ

  • Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019 Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019

    Thực hiện kế hoạch số 05-KH/TCT ngày 14/01/2019 của Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Văn Linh về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2019. Ngày 28/11/2019, Hội đồng khoa học trường tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường năm 2019.

  • Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc  năm 2020 Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc năm 2020

    Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Ngày 15/6/2020, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên mở lớp bồi dưỡng nhằm tiếp tục nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng nghiệp vụ, cập nhật những Chủ trương, Nghị quyết của Đảng cho các đồng chí cán bộ Mặt trận Tổ quốc chủ chốt các cấp trong tỉnh.

  • Thao giảng cấp trường năm 2020 Thao giảng cấp trường năm 2020

    Thực hiện kế hoạch số 11-KH/TCT ngày 10/01/2020 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh. Ngày 26/6/2020, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức Thao giảng cấp trường năm 2020.