Nghiên cứu - Trao đổi

 • Kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010 – 2020 với những mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2021 – 2025 Kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010 – 2020 với những mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2021 – 2025

  Căn cứ trên tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (5/8/2008), chính phủ đã xây dựng và triển khai “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”. Đây là chương trình mang tính tổng hợp, sâu rộng, có nội dung toàn diện, bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, an ninh - quốc phòng. Nội dung chính của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là xây dựng, tổ chức cuộc sống của dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái gắn với phát triển đô thị, thị trấn, thị tứ.

 • Đoàn viên chi đoàn Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tích cực, chủ động gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với phong trào “sáng tạo trẻ” Đoàn viên chi đoàn Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tích cực, chủ động gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với phong trào “sáng tạo trẻ”

  Thanh niên là một lực lượng xã hội hùng hậu, giữ vị trí và vai trò hàng đầu trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đánh giá về vai trò của thanh niên, trong nhiều bài nói và bài viết của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luận giải một cách thuyết phục rằng: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên. Nói đến thanh niên là nói đến sức trẻ, sự dẻo dai, nhiệt tình, những người có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại. Sáng tạo là một trong những thế mạnh của thanh niên. Việc sáng tạo ra những giá trị mới, đột phá chính là nền tảng giúp đất nước thực hiện nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • Quản lý và sử dụng đất đai ở tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn 2010 - 2020 Quản lý và sử dụng đất đai ở tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn 2010 - 2020

  Vấn đề lập quy hoạch, sử dụng đất đai có ý nghĩa quan trọng trong quá trình quản lý, sử dụng đất không chỉ ở một thời điểm mà là một hoạt động chiến lược quan trọng, luôn được Đảng và nhà nước quan tâm thể hiện trong hiến pháp cũng như luật đất đai. Công tác quy hoạch, sử dụng đất nhằm xác lập sự ổn định về mặt pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 • Một vài giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động thao giảng, dự giờ ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên hiện nay Một vài giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động thao giảng, dự giờ ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên hiện nay

  Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên là đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc sự quản lý của Tỉnh ủy, với chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác. Hơn nữa, học viên của trường hết sức đa dạng về độ tuổi, trình độ, kinh nghiệm trong công tác…họ cần tiếp thu những tri thức khoa học, lý luận và kiến thức chính trị pháp lý do nhà trường đào tạo, bồi dưỡng.

 • Tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu của Hồ Chí Minh về đạo đức đối với cán bộ trong giai đoạn hiện nay Tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu của Hồ Chí Minh về đạo đức đối với cán bộ trong giai đoạn hiện nay

  Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc chúng ta đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu của Hồ Chí Minh về đạo đức đối với cán bộ càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

 • Công tác thanh tra giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị Nguyễn Văn Linh Công tác thanh tra giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị Nguyễn Văn Linh

  Công tác thanh tra giáo dục có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Bởi vì, công tác này nhằm thực hiện tốt các Quy chế, quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của nhà trường liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phát huy nhân tố tích cực, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường; Phát hiện những hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng để có hướng khắc phục kịp thời.

 • Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

  Trong suốt 70 năm hoạt động cách mạng, trải qua các thời kỳ và cương vị công tác khác nhau, qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn giữ vững phẩm chất, khí tiết, đạo đức, tư cách của người cộng sản, một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Cuộc đời, công lao, sự nghiệp của đồng chí mãi là tấm gương sáng ngời cho cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo.

 • Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc

  (ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Văn Linh để lại trong ký ức của mỗi chúng ta những ấn tượng vô cùng sâu sắc, tốt đẹp, lòng kính trọng và sự ngưỡng mộ đối với một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, được rất nhiều bạn bè quốc tế và các Đảng anh em kính trọng, nể phục.

 • Triết lý giáo dục qua tấm gương và những lời Bác dạy Triết lý giáo dục qua tấm gương và những lời Bác dạy

  Di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta rất đồ sộ, trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục, bởi sự nghiệp “trồng người” luôn quyết định tương lai đất nước, dân tộc. Cuộc sinh hoạt chính trị to lớn và sâu rộng do Đảng ta phát động - học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã gợi mở cho chúng ta nhiều điều bổ ích. Từ đây, xuất hiện nhiều tấm gương bình dị mà cao quý, những việc tử tế, hành động dũng cảm, tinh thần xả thân, nhân văn…, góp phần mang lại và củng cố niềm tin của nhân dân về đạo đức xã hội thời cơ chế thị trường, cũng như hiệu quả công tác giáo dục, như Bác Hồ từng căn dặn: “…Phần nhiều do giáo dục mà nên”.